Informacja o Projekcie

Zajęcia są prowadzone dla uczniów naszej szkoły, chcących poznać i pogłębiać tajniki fotografii - dające możliwość prowadzącemu te zajęcia, realizacji swoich zainteresowań osobistych i wykorzystania doświadczeń zawodowych nauczyciela zajęć technicznych, informatyki i wieloletniego fotografa – amatora, obserwującego poprzez obiektyw życie szkoły.

Na zajęcia w tym roku szkolnym uczęszczają: Julia Gradowska kl. III a, Dawid Kryszkiewicz i Łukasz Jęczkowski kl. III a.
W roku szkolnym 2016/2017 w zajęciach brali udział Oliwia Zawierucha, Joanna Grzelak, Dawid Dębski.

W roku szkolnym 2015/2016 w zajęciach brały udział: Marta Wiktorska kl. III a, Katarzyna Palmowska i Paulina Grabarczyk kl. III f. 

W roku szkolnym 2014/2015 w zajęciach brały udŁuział: Eliza Syncerek, Magda Nowak, Kasia Rychlewska oraz Natalia Ciemieniewska i Marta Barczyńska .

Nadrzędną ideą programu projektu fotograficznego do zastosowania w gimnazjum jest rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów.

Obejmuje on treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczniów wchodzących w wiek rozbudzonego krytycznego spojrzenia na świat
i przy rozwijającej się potrzebie indywidualizacji i wyrażania swojej osobowości, także poprzez działania artystyczne.

 Zadania i cele: 

  • Rozwijanie zainteresowań uczniów 

  • Zdobywanie informacji o fotografii i technice fotografowania 

  • Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów 

  • Uwrażliwienie na piękno otaczającej rzeczywistości 

  • Zdobywanie nowych umiejętności z zakresu technologii informatycznej 

  • Rozwijanie kreatywności, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczniów 

  • Kształtowanie zamiłowania do fotografowania, wycieczek i wędrówek jako ciekawej formy spędzania czasu wolnego 

  • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć fotograficznych 

  • Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata, roślin i zwierząt, rozumienie potrzeby ochrony środowiska, rozumienie wpływu negatywnych działań człowieka na środowisko 

  • Rozbudzanie zainteresowania pięknem i bogactwem środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy.

 

NASZA PRENUMERATA

 

 

v

 

Ostatnia aktualizacja: 06.03.2017 r.

 

WSZYSTKIE ZDJĘCIA ZAMIESZCZONE NA TEJ STRONIE SĄ WŁASNOŚCIĄ AUTORÓW!

KOPIOWANIE BĄDŹ ROZPOWSZECHNIANIE - BEZ ZGODY - ZABRONIONE!